Cerrahi olmayan kilo verdirme prosedürlerinin önde gelenleri: Obalon, Reshape, Orbera, Transpyloric shuttle ve Spatz3 Ayarlanabilir balondur.

Bu gastrik balonların içinden sadece Spatz3 Ayarlanabilir Balon, ayarlanabilme özelliğini sahiptir. Spatz3 balonun kendisini diğer balonlardan ayırabilmesinin nedeni bu hacim arttırma veya hacim azaltma yeteneğidir.

Hacim arttırma, balonun etkinliğinin azaldığı zamanlarda balonu genişletmek ve kilo kaybını arttırmak amacıyla yapılmaktadır. Hacim azaltma ise hastanın balonu tolere edemediği durumlarda ve balonun çıkarılmasını engellemek için balonun içindeki sıvının azaltılmasıdır.

Bu iki avantaj çok daha etkili bir kilo verdirme tedavisine izin vermektedir. Ayarlamalarla birlikte daha uzun implantasyon süresi, daha uzun süreli davranış değişikliği için fırsat sağlamaktadır.